Isang room boy sa hotel naka dali ng guest na teen